ปี พ.ศ. 2536
 • ด.ญ.ณัฐรดี มะเริงสิทธิ์ (ไวน์)

 • ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จากการประกวดบรรเลงดนตรีไทย ศรทอง ครั้งที่ 1 ระดับประถมศึกษา
 • นาย นินาท ศรีสว่าง (ก้อง)

 • ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จากการประกวดบรรเลงดนตรีไทย ศรทอง ครั้งที่ 1 ระดับมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2546
 • ด.ญ ปภาวี หิรัญวัฒน์ศิริ (แอ้ม)

 • ได้รับรางวัล เหรียญทอง จากการบรรเลงขิม 2 ตัว เพลง ชเวดากอง ในการประกวด เยาวชนดนตรี ครั้งที่ 6 ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี พ.ศ. 2547
 • น.ส. ณัฐรดี มะเริงสิทธิ์ (ไวน์)

 • ได้รับรางวัล เหรียญทอง จากการบรรเลงขิม 2 ตัว เพลง เชิดนอก ในการประกวด เยาวชนดนตรี ครั้งที่ 7 ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ด.ช. ปัณณพิช เก็บ-เงิน (แก๊งค์)

 • ได้รับรางวัล เหรียญเงิน จากการบรรเลงขิม เพลง ยะวา ในการประกวด เยาวชนดนตรี ครั้งที่ 7 ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ด.ญ. พิชญาภา มานะวิริยะภาพ (ปอ)

 • ได้รับรางวัล เหรียญทอง จากการบรรเลงซอด้วง เพลง แขกสาหร่าย 2 ชั้น และได้รับรางวัล
  เหรียญเงิน จากการบรรเลงขิม เพลง ชเวดากอง ในการประกวด เยาวชนดนตรี ครั้งที่ 7 ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี พ.ศ. 2548
 • ด.ญ. ปภาวี หิรัญวัฒน์ศิริ (แอ้ม)

 • ได้รับรางวัล เหรียญทอง จากการบรรเลงขิม 2 ตัว เพลง อาหนู ในการประกวด เซ็ดเทรดเยาวชนดนตรี ครั้งที่ 8 ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ด.ช. ปัณณพิช เก็บ-เงิน (แก๊งค์)

 • ได้รับรางวัล เหรียญเงิน จากการบรรเลงขิม เพลง อาหนู 3 ชั้น ในการประกวด เซ็ดเทรดเยาวชนดนตรี ครั้งที่ 8 ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ด.ญ. ธันยธร พวงพิมลกิจ (ตอง)

 • ได้รับรางวัล เหรียญทอง จากการบรรเลงขิม เพลง ชเวดากอง ในการประกวด เซ็ดเทรดเยาวชนดนตรี ครั้งที่ 8 ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ด.ญ.นิชนันท์ ทรงสุวรรณกิจ (นิช)

 • ได้รับรางวัล เหรียญเงิน จากการบรรเลงขิม เพลง จีนขิมใหญ่ ในการประกวด เซ็ดเทรดเยาวชนดนตรี ครั้งที่ 8 ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี พ.ศ. 2549
 • ด.ญ. ธันยธร พวงพิมลกิจ (ตอง)

 • ได้รับรางวัล เหรียญทอง จากการบรรเลงขิม เพลง เชิดนอก ในการประกวด เซ็ดเทรดเยาวชนดนตรี ครั้งที่ 9 ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี พ.ศ. 2550
 • ด.ญ.วีรินทร์ เฌอรีรรักษ์ (เรย์)

 • ได้รับรางวัล เหรียญทอง จากการบรรเลงขิม เพลงสารพัดแขก ในการประกวด เซ็ดเทรดเยาวชนดนตรี ครั้งที่ 10ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • น.ส.ปภาวี หิรัญวัฒน์ศิริ (แอ้ม)

 • ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จากการประกวดบรรเลงดนตรีไทย ศรทอง ครั้งที่ 3 ในวันที่ 4 พ.ย. 2550
ปี พ.ศ. 2551
 • ด.ญ. ธันยธร พวงพิมลกิจ (ตอง)

 • ได้รับรางวัล เหรียญทอง อันดับ 3 จากการบรรเลงขิม เพลงร้อยเรียงสำเนียงจีน ในการประกวด เซ็ดเทรดเยาวชนดนตรี ครั้งที่ 11 ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี พ.ศ. 2552
 • ด.ญ.ณัฐนิช พลางกูร (แพนเค้ก)

 • ได้รับรางวัล เหรียญทอง อันดับ 2 จากการบรรเลง เดี่ยวระนาดทุ้ม เพลง ลาวราชบุรี ในการประกวดเซ็ดเทรดเยาวชนดนตรี ครั้งที่ 12 ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับประถมศึกษา
 • ด.ญ. ธันยธร พวงพิมลกิจ (ตอง)
  ได้รับรางวัล เหรียญเงิน จากการบรรเลงขิม เพลงสี่ภาค ในการประกวด เซ็ดเทรดเยาวชนดนตรี ครั้งที่ 12 ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • น.ส.วีรินทร์ เฌอรีรรักษ์ (เรย์)
  แชมป์คุณพระประชัน จากการประชันขิมในรายการ "คุณพระช่วย"
ปี พ.ศ. 2553
 • ด.ญ.กานต์พิชชา พลางกูร (แพนเค้ก)

 • ได้รับรางวัล เหรียญเงิน จากการบรรเลง เดี่ยวระนาดทุ้ม เพลง ม้าย่อง ในการประกวดเซ็ดเทรดเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับประถมศึกษา
 • ด.ช. ณัฐวุฒิ ล้อมอุณานนท์ (นัท)

 • ได้รับรางวัล เหรียญทอง อันดับ 2 จากการบรรเลง เดี่ยวระนาดเอก เพลง ม้าย่อง ในการประกวดเซ็ดเทรดเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2554
 • ด.ช. ณัฐวุฒิ ล้อมอุณานนท์ (นัท)

 • ได้รับรางวัล เหรียญเงิน จากการบรรเลง เดี่ยวระนาดเอก เพลง อาหนู ในการประกวดเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับประถมศึกษา
 • ด.ช. พีรวัส ฤกษ์ทวี (สตางค์)

 • ได้รับรางวัล เหรียญทองอันดับ2 จากการบรรเลงขิม ในการประกวดศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 60 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2555
 • ด.ช. พีรวัส ฤกษ์ทวี (สตางค์)

 • ได้รับรางวัล เหรียญทองอันดับ2 จากการบรรเลงขิม ในการประกวดศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 61 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ด.ช. ณัฐวุฒิ ล้อมอุณานนท์ (นัท)
  ได้รับรางวัล เหรียญทองอันดับ2 จากการบรรเลงเดี่ยวระนาดเอก ในการประกวดศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 61 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ด.ญ.กานต์พิชชา พลางกูร (แพนเค้ก)
  ได้รับรางวัล เหรียญเงิน จากการบรรเลง เดี่ยวระนาดทุ้ม เพลง ม้าย่อง ในการประกวดเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ด.ญ.สุพิชนันทน์ พักเนียน (ไอซ์)
  ได้รับรางวัล เหรียญเงิน จากการบรรเลง เดี่ยวขิม ในการประกวดเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2556
 • น้องเนย
  ได้รับรางวัล ชนะเลิศ จากการประกวดเดี่ยวดนตรีไทยเยาวชน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 ณ เวทีลานวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จังหวัดนครปฐม
 • ด.ญ.สุพิชญนันทน์ พักเนียม (ไอซ์)
  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดเดี่ยวดนตรีไทยเยาวชน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 ณ เวทีลานวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จังหวัดนครปฐม
 • ด.ญ.ภาศิริ ศรีจันทร์ (ตอง)
  ได้รับรางวัล ชนะเลิศจากการบรรเลง เดี่ยวขิม ระดับประถมศึกษา จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
 • ด.ญ.สุพิชญนันทน์ พักเนียม (ไอซ์)
  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการบรรเลง เดี่ยวขิม ระดับประถมศึกษา จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
 • ด.ญ.นภาพร วุฒิชาญ (มิ้ม)
  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการบรรเลง เดี่ยวขิม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
 • น.ส. ญาติกาญ ทองรักษ์(แชมเปญ)
  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการบรรเลง เดี่ยวขิม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ปี พ.ศ. 2557
 • ด.ญ.วาศิณี สุวรรณแพทย์ (เบล)
  ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ถ้วยพระราขทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จากการประกวดดนตรีไทยศรทอง ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2557 ระดับประถมศึกษ
 • ด.ญ.สุพิชนันทน์ พักเนียม (ไอซ์)
  ได้รับรางวัล เหรียญเงิน จากการบรรเลง เดี่ยวขิม ในการประกวดเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับประถมศึกษ
 • ด.ช.ธีรัช (เนิฟ)
  ได้รับรางวัล เหรียญเงิน จากการบรรเลง เดี่ยวระนาดเอก เพลง อาหนู 3 ชั้น ในการประกวดเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับประถมศึกษา
 • ด.ช.นาบุญ ผลาศักดิ์
  ได้รับรางวัล ชนะเลิศ และนักดนตรียอดเยี่ยม ประเภทขิม ณ เวที ATC MUSIC FESTIVAL 2014 ณ โรงเรียน อัสสัมชัน ธนบุร
ปี พ.ศ. 2558
 • ด.ช.ภูริณัฐ ยินดีวิทย์ (ปลื้ม)
  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราขทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ การประกวดดนตรีไทยศรทอง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2558 จากการบรรเลงเดี่ยวซอด้วง ระดับประถมศึกษา
 • ด.ญ.ณิชานาฎ ยินดีวิทย์ (แป้ง)
  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราขทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ การประกวดดนตรีไทยศรทอง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2558 จากการบรรเลงเดี่ยวขิม ระดับประถมศึกษา
 • ด.ญ.สุพิชญนันทน์ พักเนียม (ไอซ์)
  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับที่ 1 จากการบรรเลง เดี่ยวขิม เพลงจีนตอกไม้ออกแป๊ะฮวยพัง จากเวทีประกวด SET เยาวชนดนตรี ครั้งที่ 17 จัดโดย วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ ม.มหิดล ร่วมกับ บ.เซ็ทเทรด จำกัด
 • ด.ช.นาบุญ ผลาศักดิ์
  ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การบรรเลงเดี่ยวขิม ระดับประถมศึกษา จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
 • ด.ญ.วาศิณี สุวรรณแพทย์ (เบล)

  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การบรรเลงเดี่ยวขิม ระดับประถมศึกษา จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ปี พ.ศ. 2559
 • ด.ญ. ธนบดี ทองทา (มะนาว)
  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราขทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ การประกวดดนตรีไทยศรทอง ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2559 จากการบรรเลงเดี่ยวขิม ระดับประถมศึกษา
 • ด.ช.ภูริณัฐ ยินดีวิทย์ (ปลื้ม)
  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราขทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ การประกวดดนตรีไทยศรทอง ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2559 จากการบรรเลงเดี่ยวซออู้ ระดับประถมศึกษา
 • ด.ญ.สุพิชญนันทน์ พักเนียม (ไอซ์)
  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราขทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ การประกวดดนตรีไทยศรทอง ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2559 จากการบรรเลงเดี่ยวขิม ระดับมัธยมศึกษา
 • ด.ช.นาบุญ ผลาศักดิ์
  ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การบรรเลงเดี่ยวขิม ระดับประถมศึกษา จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
 • ด.ญ. ณิชานาฎ ยินดีวิทย์ (แป้ง)
  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 การบรรเลงเดี่ยวขิม ระดับประถมศึกษา จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
 • ด.ญ. วาศิณี สุวรรณแพทย์ (เบล)
  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 การบรรเลงเดี่ยวขิม ระดับประถมศึกษา จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
 • ด.ช.ภูริณัฐ ยินดีวิทย์ (ปลื้ม)
  ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การบรรเลงเดี่ยวซอด้วง ระดับประถมศึกษา จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
 • ด.ญ. ชัญญาณ์ภัช ชูโชติจันทร์อุดม (มีน)
  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 การบรรเลงเดี่ยวซอด้วง ระดับประถมศึกษา จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
 • ด.ญ. ชัญญา วงศ์แหลมสิงห์ (เบนซ์)
  ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การบรรเลงเดี่ยวขิม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
ปี พ.ศ. 2560